Önemli Hususlar
     


16 Mayıs, 20 Eylül ve 10-13 Ekim 2013 de Bulgaristan'da gerçekleşen yayma seminerleri